logga

Intresseföreningen Frivolten

Intresseföreningen Frivolten c/o Granath,
Rickebo Östansjöbor 9417, 821 92 BOLLNÄS Tfn:0278-801 33

To the englisch site

Lågstrålande områden

De lågstrålande områdena skall ge möjlighet för de som är elöverkänsliga att leva ett så normalt liv som möjligt. Ett liv som idag omöjliggörs med den snabba teknikutvecklingen. Jämfört med 20 år sedan så har elsmogen (trådlös kommunikation, DECT-telefoner, mobiltelefoner, digital-TV etc) ökat mellan 1 - 2 miljarder gånger.

I områdena ska det finnas olika typer av bostäder. Hyreslägenheter, BRF-lägenheter, villor, radhus, tomter men även en camping med plats för tillfälligt boende i tält, husvagnar eller campingstugor.

Eftersom de elöverkänsliga inte är en homogen grupp så måste det bli olika boenden inom områdena. En del tål skärmad el, andra inte. En del tål likström 12 volt, andra inte.
Många elöverkänsliga har också andra överkänsligheter till exempel mot djur, kemikalier, byggnadsmaterial. Detta måste också återspeglas när det gäller utformningen av områdena och byggnaderna. Till exempel plastmattor, färger, limmer, isolering, värmesystem måste väljas med stor omsorg eller kanske uteslutas helt eller delvis.

Många drabbade kan inte vistas i affärer, postkontor, sjukhus eller rent utav i en centralort överhuvudtaget utan att bli sjuka av elsmogen. Därför måste det finnas någon form av grundläggande samhällsservice i området.

En annan viktig sak är försörjningsmöjligheterna för de drabbade men även för medflyttande anhöriga. För den sistnämnda gruppen är det tänkt att det ska finnas (elsanerade) arbetsplatser i områdenas ytterkant. Där ska det finnas tillgång till Internet-uppkopplade datorer, fax, tele, kopiatorer o.s.v. som på vilken arbetsplats som helst. Där kan även viss utrustning placeras som till exempel frysboxar och tvättmaskiner.

Inom områdena kan det finnas möjligheter att försörja sig med sådant som inte stör de andra boendena. Ideer har redan väckts om odling, djuravel, konstnärlig verksamhet, hantverk etc.

Områdena skall givetvis formas i samråd med övriga intressenter i området som skogsägare, jägare, skoterklubbar etc

natur