logga

Intresseföreningen Frivolten

Intresseföreningen Frivolten c/o Granath,
Rickebo Östansjöbor 9417, 821 92 BOLLNÄS Tfn:0278-801 33

To the swedish site

berg

Förstudie

Förstudien genomfördes med ekonomiskt stöd från Intryck Hälsingland (ett Leader+-område som med EU-stöd fördelar bidrag till lokala landsbygdsutvecklingsprojekt).
Med Studieförbundet Vuxenskolan som formell projektägare samlade Ing-Marie Granath (nu ordförande i Frivolten) in underlaget till förstudien.
Den berör inte frågan om orsakerna till elöverkänslighet utan koncentrerar sig på om det går att lösa det befintliga problemet att hitta ett bra, fungerande boende för de som blivit sjuka.