frivolten logotyp

Intresseföreningen Frivolten

Intresseföreningen Frivolten c/o Granath,
Rickebo Östansjöbor 9417, 821 92 BOLLNÄS Tfn:0278-801 33

Engelska flaggan

Bli medlem

Det finns två sätt att gå tillväga på.
Det första är:
 • att kontakta oss och be oss skicka inbetalningskort.
 • Det andra är: att betala medlemsavgiften direkt till vårt plusgirokonto 12 99 55 2 - 8.
  Kom ihåg att ange: samtligas namn
 • adress
 • telefonnummer
 • Även mail-adress om sådan finns
 • Ange också om ni vill stå i vårt öppna medlemsregister eller
  om ni vill att bara styrelsen i Frivolten ska veta om ert medlemsskap.
När betalningen når oss skickar vi ett välkomstbrev.
Medlemsavgiften är:
 • 200 kronor för en person, företag eller föreningar
 • 300 kronor för två familjemedlemmar
 • 400 kronor för tre eller flera familjemedlemmar
Du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem.
Idag är vi ca. 300 medlemmar, ca. 30 procent är inte elöverkänsliga stödmedlemmar.
Om ni är intresserade av ett boende i ett tilltänkt område, så be om en Intresseanmälan. Vi behöver en sådan för att kartlägga behoven som finns bland de som är intresserade av att flytta till ett område.
strand