logga

Intresseföreningen Frivolten

Intresseföreningen Frivolten c/o Granath,
Rickebo Östansjöbor 9417, 821 92 BOLLNÄS Tfn:0278-801 33

To the swedish site

Projekt Fritorpet

Avsikten med Projekt Fritorpet är att ta tillvara de kunskaper som finns bevarade i äldre tiders byggande och komplettera dessa med dagens kunnande inom byggteknik för att möjliggöra byggandet av hälsovänliga och bekväma hus vilka ska ge ett bra boende även för de mest el- och kemikalieöverkänsliga människorna. Namnet Fritorpet grundar sig på idén att bygga hus på liknande sätt som man byggde hus i äldre tider, det vill säga sådana hus som vi idag brukar kalla för torp.

Genom att se på hur äldre hus är konstruerade och komplettera dåtidens konstruktioner med lösningar som uppfyller dagens krav på ett behagligt inomhusklimat och möjligheter till bekväm skötsel av den personliga hygienen ska modernt utrustade miljö- och hälsovänliga hus fria från skadliga mängder el-smog, kemiska emissioner samt inbyggda fuktproblem byggas.

Som första steg byggs ett exempelhus, vilket kommer att stå som modell för ett miljö- och hälsovänligt boende. Om konceptet faller väl ut kan även större hus med samma materialval och liknande konstruktion uppföras eller så byggs flera liknande hus i form av en liten stugby.
Dessa kan då tjäna som evakueringsbostäder åt svårt el- och kemikalieöverkänsliga människor vilka ej längre kan bo kvar i sina hem.

Vid byggandet av Fritorpet ska hänsyn tas till så väl människa som miljö på så sätt att riskerna med elektromagnetisk strålning, emissioner från kemikalier och problem förorsakade av fukt reduceras till ett minimum. Vidare ska huset passa in i den omgivande miljön samt möjliggöra ett boende i samklang med natur och miljö.

Reducering av fukt
Riskerna med fukt reduceras dels genom erforderlig ventilation och dels genom att man inte stänger in fukt i husets konstruktion. Det senare åstadkommes genom att

fritorpet

bygga lufttätt men diffusionsöppet samt genom att använda hygroskopiska byggmaterial. Massivt trä och lera är exempel på material som är diffusionsöppna och hygroskopiska, det vill säga att de klarar av att släppa igenom, ta upp, lagra och avge fukt allteftersom fukthalten i inomhusluften förändras. Dessa material bidrar till att ge en fuktbalanserad inomhusluft och minskar risken för fuktskador i konstruktionen. Reducering av kemikalier

Genom användande av hälsovänliga naturmaterial ska mängden kemikalier i husen minskas. Exempel på hälsovänliga naturmaterial är natursten (som inte avger radongasstrålning), massivt trä (som är väl torkat), lera, kalkbruk, tegel, kakel och klinkers. Isoleringen ska bestå av material med god isoleringsförmåga och som består av beståndsdelar vilka är säkra ur både fukt- och hälsosynpunkt. Ett beprövat sådant material är linull.

Lim, spackel och fogmassor baserade på kemikalier ska undvikas helt. Några alternativ är lindrev, cellulosaklister och kaseinlim. För att slippa använda kemikaliebaserade tätskikt kommer våtrummet att byggas helt i mineraliska material. Färger ska bestå av hälsovänliga ingredienser. Emulsionsfärg, limfärg, slamfärg, kalkfärg och linoljefärg (bestående enbart av kallpressad linolja och pigment) är exempel på hälsovänliga färger. Konserveringsmedel behöver inte tillsättas i färgen om denna tillreds på plats.

Klicka här för ett utskriftsvänligt informationsblad om Fritorpet (pdf-fil på ca 200 kB).